Triangle Services

safety & security

Aan deze site wordt gewerkt


Triangle Services voor operationele en tactische dienstverlening op het gebied van safety en security.


Triangle Services helpt bedrijven en organisaties bij de voorbereiding op een Mass Casualty Incident (MCI). Een MCI is een incident waarbij veel slachtoffers vallen, bijvoorbeeld een terroristische bomaanslag.


Door een MCI in drie verschillende fases op te delen ontstaat er een werkbare structuur. Er kan vervolgens op speciefieke vragen uit één fase worden gefocust. Met oog op resilience zorgt de structuur ervoor dat snel duidelijk wordt waar een organisatie verbeteringen kan aanbrengen. We onderscheiden de volgende drie fases; Voor, Tijdens en Na een MCI.


Voor:

In deze fase bepalen we het spelersveld en zetten we piketpaalttjes uit om grenzen aan te geven waar binnen pro- en reactief gehandeld moet worden. Daarnaast vinden er planning en trainingen plaats.

Tijdens:

Gestructureerd reactief handelen.

Na:

Nazorg en snelle terugkeer van het bedrijfsproces.


Door samen met Triangle Services de drie verschillende fases van een MCI te doorlopen, wordt uw organisatie weerbaarder en de kans vergroot om sneller terug te keren naar het normale bedrijfsproces.

Uitvoering 

Ondersteuning

Training

Hoe gaat het nu is zijn werk?

Als u met de vraag zit hoe u uw personeel of bedrijf kunt voorbereiden of trainen op een MCI. Of als u het veiligheidsplan van een organisatie wilt aanpassen. Dan neemt u contact op met Triangle Services middels het contactformulier. Vervolgens wordt u benaderd om een afspraak in te plannen. Tijdens dit vrijblijvende gesprek wordt de exacte vraag vastgesteld en duidelijk gemaakt wat de vervolgstappen gaan zijn en wat hier voor vereist is. Als u besluit verder te gaan onderscheiden we ondersteunende diensten hiervoor wordt een uurtarief gerekend, en trainingen hier voor wordt een prijs per cursist in rekening gebracht.


Medische (bij)scholing


Triangle Service verzorgt de medische training Bleeding Control;  B-con wordt gedoceerd door een gecertificeerd en ervaren instructeur. Deze training is niet hetzelfde als EHBO maar kan beschouwd worden als aanvulling hierop. Ook is deze training een aanrader voor BHV organisaties. 


Tijdens deze training wordt aangeleerd hoe men om moet gaan met levensbedreigende bloedingen. Cursisten wordt geleerd te werken met middelen uit een zogenaamde terreurkit. Hierin zitten tourniquets, hemostatische gazen en chest seals. Verder wordt er aandacht besteed aan het inschatten van een situatie waar mogelijk nog gevaar dreigt. Na het volgen van deze training is de cursist in staat een levensbedreigende bloeding op te sporen en te herkennen. Het juist aanleggen van een tourniquet, wound packing en het gebruik van chest seals.


Iedereen kan deelnemen aan deze training voorkennis is niet vereist, echter kennis van EHBO werkt in je voordeel. 


Wilt u al wel een vraag stellen? Neem dan contact op via het contactformulier.